Tổng hợp list truyện tranh của tác giả Cao Kiệt

CHỌN MENU

SIÊU PHẨM CỰC HAY

Tây Du Tầm Sư Phục Ma Lục

Tây Du Tầm Sư Phục Ma Lục

Chapter 36
49,809


Nội dung Đường Tăng chín đời luân hồi, dưới Ngũ Hành Sơn gặp lại Đại Yêu Tôn Ngộ Không, Đường Tăng nghe Tôn Ngộ Không thuật lại câu chuyện về chín đừoi đã qua đi tìm sư phụ giải cứu cho người đời. Cuối cùng Huyền Trang tham phá luân hồi, Ngộ Không tìm được câu trả lời, hai người lần nữa lên đường Tây Du trong kiếp thứ mười... Xem thêm

Tây Du Tầm Sư Phục Ma Lục

Tây Du Tầm Sư Phục Ma Lục

Chap 035
96,946


Tây Du Tầm Sư Phục Ma Lục: Đường Tăng chín đời luân hồi, dưới Ngũ Hành Sơn gặp lại Đại Yêu Tôn Ngộ Không, Đường Tăng nghe Tôn Ngộ Không thuật lại câu chuyện về chín đừoi đã qua đi tìm sư phụ giải cứu cho người đời. Cuối cùng Huyền Trang tham phá luân hồi, Ngộ Không tìm được câu trả lời, hai người lần nữa lên đường Tây Du trong kiếp thứ mười... Xem thêm