Tổng hợp list truyện tranh của tác giả Huyết Trư,Ngự Long Tại Thiên,Yasuko

CHỌN MENU

SIÊU PHẨM CỰC HAY

Tam Quốc Diễn Nghĩa

Tam Quốc Diễn Nghĩa

Chap 111
320,503


Tam Quốc Diễn Nghĩa: "Không sinh cùng ngày,cùng tháng nhưng nguyện chết cùng ngày,cùng giờ" Triều đình nhà Hán đang vô cùng rối loạn vì bọn quan lại thối nát và đạo tặc Khăn Vàng.Để cứu vớt những người dân thống khổ.Lưu bị, Quan Vũ, Trương Phi kết nghĩa huynh đệ,mở màn cho một câu chuyện về những người anh hùng... Xem thêm