Tổng hợp list truyện tranh của tác giả koike nokuto

CHỌN MENU

SIÊU PHẨM CỰC HAY

6000 the deep sea of madness

6000 the deep sea of madness

Chapter 25
29,343


Nội dung Một vụ thảm sát đẩm máu công nhân ở một công ty nằm sâu 6000 mét dưới đáy biển....ba năm sau....khu vực đó được chuyển cho một công ty khác.... Kadokura Kengo và mọi người được gửi xuống đó để làm việc....và mọi chuyện bắt đầu... Xem thêm

6000

6000

Chap 019
48,956


6000: :Một vụ thảm sát đẩm máu công nhân ở một công ty nằm sâu 6000 mét dưới đáy biển....ba năm sau....khu vực đó được chuyển cho một công ty khác.... Kadokura Kengo và mọi người được gửi xuống đó để làm việc....và mọi chuyện bắt đầu... Xem thêm