Tổng hợp list truyện tranh của tác giả Ricardo Delgado

CHỌN MENU

SIÊU PHẨM CỰC HAY

Age of Reptiles Omnibus

Age of Reptiles Omnibus

Chapter 112
17,547


Nội dung Thời đại Bò Sát, là ba tác phẩm của Ricardo Delgado: Age of Reptiles: Tribal Warfare (Chiến tranh tộc quần) Age of Reptiles: The Hunt( Săn Mồi Age of Reptiles: The Journey (Hành Trình) Về chú khủng long có trí thông minh! Ricardo Delgado, là người phụ trách cốt truyện của: Men in Black, The Incredibles, WALL-E, X--Men Origins: Wolverine, and the Matrix... Xem thêm

AGE OF REPTILES OMNIBUS

AGE OF REPTILES OMNIBUS

Chap 014
53,456


AGE OF REPTILES OMNIBUS: Thời đại Bò Sát, là ba tác phẩm của Ricardo Delgado: Age of Reptiles: Tribal Warfare (Chiến tranh tộc quần) Age of Reptiles: The Hunt( Săn Mồi Age of Reptiles: The Journey (Hành Trình) Về chú khủng long có trí thông minh! Ricardo Delgado, là người phụ trách cốt truyện của: Men in Black, The Incredibles, WALL-E, X--Men Origins: Wolverine, and the Matrix... Xem thêm