Tổng hợp list truyện tranh của tác giả Tư Đồ Kiếm Kiều,Ôn Thụy An

CHỌN MENU

SIÊU PHẨM CỰC HAY

Tân tác Tứ Đại Danh Bổ

Tân tác Tứ Đại Danh Bổ

Chap 008
24,506


Tân tác Tứ Đại Danh Bổ: Tứ Đại Danh Bổ nói về bốn bổ đầu nổi tiếng thiên hạ, dưới trướng của Gia Cát tiên sinh (not Gia Các như Vũ Đức tiên sinh bình), được coi là hộ vệ của hoàng đế. Bọn họ bốn người bốn sở trường, bốn tính cách, nhưng đều là cao thủ trong việc truy bắt tội phạm, đã lập không ít công lao cho triều đình... Xem thêm

Tứ Đại Danh Bổ

Tứ Đại Danh Bổ

Chap 325
172,745


Tứ Đại Danh Bổ: Tứ Đại Danh Bổ nói về bốn bổ đầu nổi tiếng thiên hạ, dưới trướng của Gia Cát tiên sinh (not Gia Các như Vũ Đức tiên sinh bình), được coi là hộ vệ của hoàng đế. Bọn họ bốn người bốn sở trường, bốn tính cách, nhưng đều là cao thủ trong việc truy bắt tội phạm, đã lập không ít công lao cho triều đình... Xem thêm