Đọc truyện tranh Webtoons - List truyện tranh online thể loại Webtoons

CHỌN MENU

SIÊU PHẨM CỰC HAY

DICE

DICE

chap 275
701,044


Nội dung truyện này đang được cập nhật Xem thêm

The Gamer

The Gamer

chap 292
697,428


Nội dung truyện này đang được cập nhật Xem thêm

Black Haze

Black Haze

chap 229
692,111


Nội dung truyện này đang được cập nhật Xem thêm

Soul Cartel

Soul Cartel

chap 213
596,293


Nội dung truyện này đang được cập nhật Xem thêm

Lookism

Lookism

chap 186
476,508


Nội dung truyện này đang được cập nhật Xem thêm

Gosu

Gosu

chap 132
372,144


Nội dung truyện này đang được cập nhật Xem thêm

unTOUCHable

unTOUCHable

chap 114
349,728


Nội dung truyện này đang được cập nhật Xem thêm

Senyuu

Senyuu

chap 116
341,375


Nội dung truyện này đang được cập nhật Xem thêm

Tales Of The Unusual

Tales Of The Unusual

chap 113
339,603


Nội dung truyện này đang được cập nhật Xem thêm

Bastard – Đứa con của quỷ

Bastard – Đứa con của quỷ

chap 92
260,780


Nội dung truyện này đang được cập nhật Xem thêm

Tower of God

Tower of God

chap 79 - Kết thúc
231,886


Nội dung truyện này đang được cập nhật Xem thêm

Useful Good-for-nothing

Useful Good-for-nothing

chap 73
228,108


Nội dung truyện này đang được cập nhật Xem thêm

Thiên Đường

Thiên Đường

chap 71
222,017


Nội dung truyện này đang được cập nhật Xem thêm

Tale of Eun Aran

Tale of Eun Aran

chap 67
199,297


Nội dung truyện này đang được cập nhật Xem thêm

Dead Days

Dead Days

chap 61 - End
177,784


Nội dung truyện này đang được cập nhật Xem thêm

Woori

Woori

chap 58
176,433


Nội dung truyện này đang được cập nhật Xem thêm

Greatest Outcast

Greatest Outcast

chap 69.Side story 7
172,890


Nội dung truyện này đang được cập nhật Xem thêm

Green Boy

Green Boy

chap 55
169,857


Nội dung truyện này đang được cập nhật Xem thêm

Trump

Trump

chap 54.5
163,013


Nội dung truyện này đang được cập nhật Xem thêm

Dusk Howler

Dusk Howler

chap 55
160,568


Nội dung truyện này đang được cập nhật Xem thêm

Killer Stall

Killer Stall

chap 53 - End
155,335


Nội dung truyện này đang được cập nhật Xem thêm

Friday: Forbidden Tales

Friday: Forbidden Tales

chap 50
147,918


Nội dung truyện này đang được cập nhật Xem thêm

Subtle Disaster

Subtle Disaster

chap 45 - End
136,429


Nội dung truyện này đang được cập nhật Xem thêm

Seduction – Quyến rũ

Seduction – Quyến rũ

chap 42
126,017


Nội dung truyện này đang được cập nhật Xem thêm