Đọc truyện tranh Webtoons - List truyện tranh online thể loại Webtoons

CHỌN MENU

SIÊU PHẨM CỰC HAY

DICE

DICE

chap 262
698,487


Nội dung truyện này đang được cập nhật Xem thêm

The Gamer

The Gamer

chap 286
696,787


Nội dung truyện này đang được cập nhật Xem thêm

Black Haze

Black Haze

chap 228
691,533


Nội dung truyện này đang được cập nhật Xem thêm

Soul Cartel

Soul Cartel

chap 212
595,833


Nội dung truyện này đang được cập nhật Xem thêm

Lookism

Lookism

chap 184
475,584


Nội dung truyện này đang được cập nhật Xem thêm

Gosu

Gosu

chap 132
371,968


Nội dung truyện này đang được cập nhật Xem thêm

unTOUCHable

unTOUCHable

chap 114
349,715


Nội dung truyện này đang được cập nhật Xem thêm

Senyuu

Senyuu

chap 116
341,344


Nội dung truyện này đang được cập nhật Xem thêm

Tales Of The Unusual

Tales Of The Unusual

chap 113
339,563


Nội dung truyện này đang được cập nhật Xem thêm

Bastard – Đứa con của quỷ

Bastard – Đứa con của quỷ

chap 92
260,704


Nội dung truyện này đang được cập nhật Xem thêm

Tower of God

Tower of God

chap 79 - Kết thúc
231,777


Nội dung truyện này đang được cập nhật Xem thêm

Useful Good-for-nothing

Useful Good-for-nothing

chap 73
228,064


Nội dung truyện này đang được cập nhật Xem thêm

Thiên Đường

Thiên Đường

chap 71
221,453


Nội dung truyện này đang được cập nhật Xem thêm

Tale of Eun Aran

Tale of Eun Aran

chap 67
199,281


Nội dung truyện này đang được cập nhật Xem thêm

Dead Days

Dead Days

chap 61 - End
177,721


Nội dung truyện này đang được cập nhật Xem thêm

Woori

Woori

chap 58
176,405


Nội dung truyện này đang được cập nhật Xem thêm

Greatest Outcast

Greatest Outcast

chap 69.Side story 7
172,753


Nội dung truyện này đang được cập nhật Xem thêm

Green Boy

Green Boy

chap 55
169,836


Nội dung truyện này đang được cập nhật Xem thêm

Trump

Trump

chap 54.5
163,009


Nội dung truyện này đang được cập nhật Xem thêm

Dusk Howler

Dusk Howler

chap 55
160,558


Nội dung truyện này đang được cập nhật Xem thêm

Killer Stall

Killer Stall

chap 53 - End
155,329


Nội dung truyện này đang được cập nhật Xem thêm

Friday: Forbidden Tales

Friday: Forbidden Tales

chap 50
147,900


Nội dung truyện này đang được cập nhật Xem thêm

Subtle Disaster

Subtle Disaster

chap 45 - End
136,418


Nội dung truyện này đang được cập nhật Xem thêm

Seduction – Quyến rũ

Seduction – Quyến rũ

chap 42
125,942


Nội dung truyện này đang được cập nhật Xem thêm